Elmesélem 1000 szóban – a Magyar Nemzeti Levéltár pályázata diákok számára


2024. 03. 19.

„Legyél krónikás!”

Elmesélem 1000 szóban – a Magyar Nemzeti Levéltár pályázata diákok számára

Pályázati felhívás

A Magyar Nemzeti Levéltár nemcsak intézmények, hivatalok iratait gyűjti, de az egyének és közösségek, köztük a fiatalok, a 10–18 éves korosztály történeti értékű emlékeit is szeretné megőrizni.

A „Legyél krónikás!” című pályázat Elmesélem 1000 szóban programja lehetőséget nyújt arra, hogy személyes, családi, iskolai élményeitek rögzítése egykor majd a történetkutatás forrása legyen.

Mi kell ehhez?

Rögzítsd 1000 szóban a számodra, a családod, rokonaid, barátaid, közösséged, településed számára fontos eseményeket, élményeket, emlékeket és küldd el nekünk!

Ünnepek, családi események, iskola, lakókörnyezet, szokások, néprajzi hagyományok, legendák – sokféle téma érdemes a megörökítésre a Krónikások számára!  A pályázatokban a szülők, nagyszülők, rokonok által felelevenített – „szájhagyomány” útján fennmaradt – történeteket is meg lehet osztani!

Kulcsszó: visszaemlékezés és történetírás.

 

Főbb tudnivalók:

Pályázni egyénileg (nem csoportosan) lehet a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályamunka elektronikus beküldésével.

 

A pályázók köre: 10–18 éves diákok, a középiskola befejezéséig.

 

Formai követelmények:

Terjedelem: maximum 1000 szó (a szövegszerkesztő megfelelő funkciójával számolva – MS Word: Véleményezés/Szavak száma), illusztrációkkal (max. 5 db, a szöveg végén, megfelelő képaláírással), A/4, sorkizárt, Times New Roman 12-es betűtípus, 1,5-ös sortávolság.

A pályázatokat címlappal kérjük ellátni, amelyen a következő adatokat kell rögzíteni:

a pályázat címe, a pályázó neve, iskolája, osztálya, a felkészítő tanár neve és e-mail címe, a vármegye feltüntetése.

 

A pályázat beküldése: elektronikus formában (e-mailben) a következő címre: kronikas@mnl.gov.hu

Fontos: az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a vármegye nevét, a pályázati kategória megnevezését (diák) és a pályázó nevét.

Pl.: Hajdú-Bihar – Diák – Minta Gáspár.

A beküldött pályamunkát tartalmazó file elnevezésének is ezeket az adatokat kell tükröznie rövidített formában.

Pl.: Hajdu_D_Minta_Gaspar.doc

 

A pályázó a dolgozat beadásával elfogadja a pályamunka feltételeit és elbírálásának módját, valamint azt, hogy a pályázat kiírója a beérkezett pályamunkákat archiválja, kutathatóvá teszi, publikálhatja.

A pályázat beadási határideje: 2024. szeptember 30.

A beküldési határidőn túl érkező pályamunkák nem vehetők figyelembe!

 

Az elbírálás menete: a kiíró a felkért zsűri szakmai véleménye alapján hozza meg döntését.

A beadott pályamunkák bírálata több korcsoportban történik.

Vármegyénként a 3 legjobbnak ítélt pályamű elismerésben részesül. A díjazottak ajándékcsomagot kapnak.

Minden résztvevő a pályázat lezárásától számított 30 napon belül e-mailben értesítést kap az illetékes vármegyei levéltártól az eredményről.

Az ünnepélyes eredményhirdetésről a résztvevők ugyancsak a vármegyei levéltártól kapnak információt. A díjátadón a pályázók levéltár-pedagógiai foglalkozáson vehetnek részt.

A pályázat lezárását követően a beérkezett pályázatokat a levéltár megőrzi.